Tag: goran stefanovski

  • Goran Stefanovski și „blestemul” Balcanilor…

    …Este titlul tezei de doctorat a lui Nikola Vangeli. Ea are meritul principal de-a prezenta, cu acribie și impecabilă documentare, personalitatea unui important dramaturg macedonean, jucat în lumea întreagă și aproape necunoscut oamenilor de teatru din România: Goran Stefanovski. Un scriitor prolific, un înnoitor în arta dramaturgiei, un eseist remarcabil și un pedagog recunoscut în…