Adresa de e-mail:

contact@bogdanulmu.eu

Carti

SALTUL, roman, Ed. Militară, 1975;

SUB SEMNUL TEATRULUI, cronici şi eseuri, Editura Eminescu, 1980 ;

CAIETE DE REGIE, Ed.Eminescu, 1985;

POVEŞTI DE ADORMIT…PĂRINŢII, proze, Editura Poarta visului, 1990 (reeditare în 2007, editura Canova);

CE OAMENI ORIGINALI ! , micro-roman, Editura Media Press, 1994 (reeditare în almanahul Crima artistică, 2006) ;

REVELIONUL ABSTINENŢILOR, antologie de umor universal, Editura Odeon, 1996;

GASTRONOMICE À LA …PĂSTOREL, Editura Institutul European, 1998;

JURNAL DE LUDIC, Editura Bolta Rece, 2000 ;

SPECTACOL GASTRONOMIC, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000 ;

ION CREANGĂ, DRAMATURG FĂRĂ VOIE, scenarii, Editura Panfilius, 2001 ( reeditat în 2005, la Princeps Edit) ;

EPISTOLAR CU TREI … PROŞTI (în colaborare cu M.Cavadia şi A.Gagniuc, Editura Timpul, 2001);

MIC DICŢIONAR CARAGIALE, Editura Cronica, 2001 (nominalizat la premiul pentru critică al Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 2002);

MIC DICŢIONAR DE PERSONAJE DIN TEATRU, Editura Timpul, 2002 ;

PROZE TRĂITE, PROZE AUZITE, amintiri & foiletoane, Editura Cronica, 2002;

FILE DINTR-UN JURNAL TEATRAL, Editura Timpul, 2003;

DICTIONAR NESERIOS DE PERSONAJE SERIOASE, ed. Opera Magna, 2004;

JURNAL INUTIL DE SUBIECTE UTILE, ed. Timpul, 2004 ;

JURNAL TEATRAL, 3 , ed. Cronica, 2005 ;

CAIETE DE REGIE-CEHOV, Princeps edit, 2007 ;

BASIL ŞI NELU, studii şi scenarii, Princeps edit, 2007;

CODUL MANELELOR ELEGANTE, umor, Opera Magna,2008;

JURNAL TEATRAL,4, ed. Opera Magna & Pim, 2009;

NU TRĂIM CA SĂ MÎNCĂM!?, edit Opera Magna, 2010;

JURNAL TEATRAL, 5 –PIM și Opera Magna, 2012;

 

Volume colective :

TINERI POEŢI, ed.Tineretului, 1968;

COLOCVII TEATRALE CLUJENE vol.I ,ed. Dacia, 1975; vol.II, 1976 ;

A.BARANGA INTERPRETAT DE…, ed.Eminescu, 1981 ;

P.EVERAC INTERPRETAT DE…, ed.Eminescu, 1984;

CINE AI FOST DUMNEATA V. SILVESTRU?, ed.Timpul, 1997;

PLANETA SILVESTRU, ed. Viit Rom, 1998;

ŞTIINŢA SUPRAVIEŢUIRII, ed.Timpul, 1998;

GEORGE CONSTANTIN, ed. Gramar, 1999; Scriitori români în aforisme, ed. Dacia, 2000, ant. de Efim Tarlapan;

UMORUL TRANZIŢIEI… ,ed. Clusium, 2001 ;

DOSAR M. SEBASTIAN,ed. Universal Dalsi, 2001;

FAZANUL RUDOLF, ed. EIKON, 2005;

CRIMA ARTISTICĂ, supliment al ziarului Flacăra Iașului, 2006;

GLASUL SIBERIEI, în limba rusă, 2007;

UNŞPE, ed.Eikon, ant. de Cornel Udrea, 2009;

150 DE ANI DE ÎNV ART MODERN LA IAȘI, coord E.Pașca, Artes,011;

CORNEL UDREA, 65 –Napoca Star, 2012

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *